بیمه شده گرامی شما می توانید با وارد نمودن کد ملی و شماره شناسنامه از وضعیت پرونده های تحویلی به بیمه ایران آگاهی پیدا کنید


کد ملی
شماره شناسنامه
برای تصویر جدید کلیک کنید

نام و نام خانوادگی تاریخ تحویل هزینه تاریخ بررسی پزشک بررسی پزشک صدور چک نقص مدرک عودت واریز تاریخ واریز توضیحات
{{d.Name_bimar}} {{d.DlyChargeDte}} {{d.DteDoctor}} {{d.DteOutPut}} {{d.Dsc}} جزئیات